U některých videích se může stát, že nefunguje zvuk. O chybě víme a pracujeme na jejím odstranění. Děkujeme za pochopení.

Drama

Filmová dráma patrí medzi vážne filmové žánre. Cieľom dramatického filmu je vyvolať u diváka napätie, dojatie či stotožnenie sa s osudom postavy a s jej prežívaním. Dráma je často prepojená aj s inými filmovými žánrami ako sú vojnové filmy, historické filmy, či životopisné filmy. Jedným z hlavných črtov filmovej drámy je, že sa zväčša zakladá na skutočných udalostiach.